Genel Kurul

S.S.ORKİDE SAHİL SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

S.S. ORKİDE SAHİL SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ ‘nin 2018 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 10.03.2019 tarihinde saat 10.00 da Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İstek Göztepe Sosyal Tesisleri (Teras Kat) Bağdat Cd. No: 238 Göztepe İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Yılmaz Akbaş ve Neşecan Ercuman gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

  • Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun; ortaklara gündemi içerdiği yönetim kurulunca beyan edilen çağrı mektuplarının 464 ortaktan (6’sı çift üye olmak üzere) 106’sına 06.02.2019 tarihinde Söğütlü çeşme PTT Müdürlüğü’nden (99 adet yurt içi, 7 adet yurtdışı olmak üzere) taahhütlü olarak gönderildiği, 352 ortağa da elden imza karşılığı tebliğ edilmiş olduğu;
  • Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 464 ortaktan , ( 125   ) ortağın asaleten, ( 86 ) ortağın vekâleten katılımı ile toplam ( 211) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için yasal nisap sağlanmış olup hiçbir ortağın itirazının olmadığı görülmüş ve gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
  • Ayrıca kooperatif ve üst kuruluşların genel kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlık temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında Tüzük ve Gümrük Ticaret Bakanlığı kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcilerinin toplantı öncesi görev yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır. Bakanlık Temsilcisi Konuşma Metnini Genel Kurula okundu.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Genel Kurul hazirun cetvelindeki imzaların alınması sebebiyle saat 11.00 da açıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 2-Genel Kurul Başkanlık Divanı için verilen teklif oya sunuldu Divan Başkanlığına Ulaş Basri KAPLAN, Tutanak Yazmanlığına Belgüzar GEDİKOĞLU Oy sayım memurluklarına Suat TUMRİ ve Banu SEVİLİR aday gösterildiler. Başka aday çıkmadı Önerilen Divan Heyeti oy birliği ile seçildiler Ayrıca seçilen divan heyetine genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 3- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sn. Kamil ÖZKAN tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu Sn. Metin BİÇER tarafından okundu. Bilanço ve Gelir tabloları Sn. Veli YILGIN tarafından okundu. Okunan raporlar sıra ile müzakereye açıldı. Üyelerden

Nezihi Sayın gazinonun kapanması sonucu yaşanan zorlukları anlattı. Ruhsat meselesine değindi. Denetime soruları olduğunu, bunlar 1-Yönetimin ihlal ve hatası olduğunu. 2- Gazinonun demirbaşları ile herhangi bir liste tutulup tutulmadığını 3- yönetimin toplamış olduğu 200.-TL’nin bunun olağanüstü toplantıda ek bütçe ile alınması gerektiğini söyledi.

Hatıra Temuçin söz aldı. Son derece kaoslu sene geçirildiğini çalışmalarından dolayı yönetime teşekkür etti. Yapılan alt yapıların hatalı olduğunu ve paralarının tümünün ödediklerini beyan etti. Yeni gelecek yönetim ve denetim kurulunun açık ve şeffaf olmaları gerektiğini beyan etti. Sitede 10 kişilik danışma kurulu oluşturulmasını ve bu kurulun fikirlerinin alınmasını önerdi.

Muzaffer Yalçın söz aldı. Eski Başkan Mesut Bey olmasaydı kooperatifin çöplük olduğunu ve inşaatların yaptırılıp üyelerin evlerine kavuştuğunu ve bunun mesut beyin çabaları sayesinde olduğunu beyan etti. Ayrıca eski yönetimden Nihat Bey olmasaydı tüm borçları sildirdiğini ve kooperatifle ilgili büyük sorunun hallolduğunu beyan etti

Hanife Pehlivanoğlu söz aldı. Yönetim ve denetim kuruluna teşekkür etti. Yapılan ve şikâyetler sonucunda kooperatifin ne kadar borcu olduğunu. Bunu kimlerin ödeyeceğini ve şikâyet eden kişilerin ifşa edilmesi gerektiğini söyledi. Kafeteryanın mührünün söküldüğünü bunun cezasının olduğunu bunu kimler ödeyecek dedi. Namık Göbekli söz aldı. Okunan bilanço hakkında konuştu. Üyelere gönderilen duyuru zarflarının içine Gelir-Gider tablosunun da konmasını söyledi. Açık net ve anlaşılır şekilde olması gerektiğini söyledi. Yönetim ve denetim yapılan eleştirilere cevap verdi. Okunan raporlar ile 2018 yılı bilançosu oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda 60 olumsuz oya karşılık 114 olumlu oy ve oy çokluğu ile okunduğu şekliyle aynen kabul edildi.

Madde 4- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 2018 yılındaki faaliyetlerinden ötürü ibrası genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamalar sonucunda yönetim kurulu üyeleri 60 olumsuz oya karşılık, 114 olumlu oy ve oy çokluğu ile ibra edildiler. Denetim kurulu üyeleri 50 olumsuz oya karşılık 115 olumlu oy ve oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

 Madde 5- Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyelerinin asil ve yedekleriyle birlikte bir yıllık seçilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iki yıl görev yapması yönünde önerge divana verildi verilen önerge oylamaya sunuldu yapılan oylamada 15 olumsuz oya karşılık 196 olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerine (Adayların Ana sözleşmenin ilgili maddesindeki seçilme şartlarını taşıdığı beyan edildi) ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine

  YÖNETİM KURULU ASİL                            

1-Ali TUĞAY

2-Fatma Karakaya KAPLAN

3-Ali ÖLMEZ

4-Akif Ergün VURAL

5-Mehmet UZUN

 

 YÖNETİM KURULU YEDEK

1-Fatma KOÇ

2-Fazlı LİMONCU

3-Mehmet DEMİR

4-Sefer KARAKUŞ

5-Cihat GÜNHAN

  

DENETİM KURULU ASİL                            

1-İshak ERDOĞAN

2-Yavuz PULGU

 

DENETİM KURULU YEDEK

1-Gökay YEL

2-Cevdet ERKORKMAZ

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri İki yıl görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.

 Madde 6- Kooperatif lehine ecri misil ve imar barışı kapsamında kooperatif üyelerinde 200 TL para toplama konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetimin vermiş olduğu üyelerden bir defa olmak üzere 200.-TL toplanması teklif oylamaya sunuldu ve teklif oy birliği ile kabul edildi.

 Madde 7- Yönetim ve Denetim Kurullarına ödenecek huzur haklarının ve ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi kararı oy birliği ile kabul edildi.

 Madde 8- Yatırımlarla ilgili Ali Ölmez genel kurula bilgi verdi. Bu madde ile ilgili karar alınmadı.

Madde 9-Tahmini bütçenin ve üyelerin ortakların ödeyecekleri aidatın görüşmelerine geçildi. Gerekli müzakereler yapıldı. Buna göre okunan ve görüşülen tahmini bütçe 15 olumsuz oya karşılık 128 olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi

Ortakların ödeyecekleri aidat olarak aylık 160.-TL(Yüz altmış) alınması ve fasıllar ve maddeler arası aktarma yetkisi 15 olumsuz oya karşılık 128 olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi

İşbu genel kurul tutanağı toplantı salonunda genel kurula okundu, 4 (dört) nüsha halinde düzenlenerek imza altına alındı. Saat 16.15 10.03.2018

DİVAN BAŞKANIUlaş Basri KAPLAN GENEL KURUL KATİBİ

Belgüzar GEDİKOĞLU

OY SAYIM MEMURLARI

Suat TUMRİ   D.Banu SEVİLİR

 

 

 

 

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

 

Yılmaz AKBAŞ             Neşecan ERCUMAN